Trang chủ / Dịch vụ / / Thi công, thiết kế và xây dựng hệ thống xử lý nước thải dệt nhuộm ở Trảng Bàng - Gò Dầu và tỉnh Tây