Trang chủ / Tin tức / HỒ SƠ, TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG THEO NGHỊ ĐỊNH 08/2022/NĐ-CP