Trang chủ / Tin tức / Kế hoạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh Tây Ninh